Viisi esimerkkiä toimivista mainoskylteistä

Lähes kaikki yritykset mainostavat toimintaansa, tuotteitaan tai palveluja. Yrityksen ulkoseinällä voi olla iso mainoskyltti, joka kertoo yrityksen tarjonnasta. Ulkomainos voi olla myös jaloilla maahan kiinnitetty kyltti. Mainoskylttejä voidaan käyttää myös yrityksen sisätiloissa kertomaan mistä löytyy parhaat tarjoukset ja alennuksessa olevat tuotteet. Sisämainoskylttejä voidaan kiinnittää hyllyihin, seiniin, pöydän tai tiskin reunaan tai laittaa roikkumaan katosta. Kyltin tarkoituksena on aina herättää kiinnostus ja mainostaa. Kyltissä voi olla myös informatiivista tekstiä esimerkiksi aukioloajoista.

Erotu

Mainostamisella pyritään lisäämään näkyvyyttä. Mainoskylttien ei kuitenkaan ole pakko olla suuria ja sanomaa tarpeettomasti korostavia. Menestyneimmät mainokset ovatkin sellaisia, joissa teksti ja kuvat muodostavat muusta mainonnasta erottuvan kokonaisuuden.  Väri yhdistetään ajatuksissa johonkin tiettyyn tunteeseen. Punainen koetaan varoituksena ja huomiovärinä. Usein punaista käytetään tehostamaan mielikuvaa poikkeuksellisen alhaisista hinnoista. Alennuskylttien taustaväri on usein punainen.  Keltaisen puolestaan mielletään merkitsevän positiivisuutta. Vihreä edustaa turvallisuutta. Värisymboliikkaan ja värioppiin kannattaa perehtyä, jos suunnittelee mainoskylttejä. Suunnittelemalla värit sopivasti, voi korostaa tärkeintä viestiä. Kyltti ei jää mieleen, ellei siinä ole jotain muista erottuvaa. Aina kannattaa kuitenkin pitää mielessä kyltin tarkoitus, jos mainoskyltin tarkoituksena on ohjata asiakas myymälään sisälle, sen ei tarvitse olla liian räikeä. 

Kokonaisuus

Kyltin kokonaisuus muodostuu koosta, tekstistä, väristä ja muodosta. Kokonaisuus suunnitellaan siten, että kyltin viesti on tehokas ja se saavuttaa tavoitteensa. Mikäli kyltti on jossain muualla, kuin yrityksen läheisyydessä, laitetaan kylttiin myös tarkempaa tietoa. Mainoskylttiin voidaan laittaa esimerkiksi yrityksen kotisivujen osoite, katuosoite tai numero, johon kiinnostunut asiakas voi soittaa. Kyltin muoto voi kiinnittää huomiota. Mikäli mainoskylttiin halutaan lisätä kuva, täytyy kuvan asettelu miettiä, ettei se tee kyltistä liian rauhatonta. Monesti kuvaan saa siistimmän ilmeen, jos kuvassa on jonkinlaiset kehykset, tai mainoskyltissä on jokin kuvaa rajaava elementti. Kylttejä valmistavat yritykset ovat aina valmiita auttamaan juuri oikean kokonaisuuden sommittelemisessa ja luomaan juuri asiakkaan tarpeisiin sopivan mainoskyltin.

Teksti ja kuva

Kuvalla saadaan kiinnitettyä huomio testiä paremmin. Mainoskyltissä voi olla myös yrityksen logo näkyvästi. Sanomaa voidaan tehostaa ja selkeyttää kuvan ja tekstin sopivalla yhdistelmällä. Oikein yhdistettynä mainoksesta saadaan tunteisiin vetoava ja mahdollisia asiakkaita houkutteleva. Kyltin tekstiä mietittäessä on hyvä huomioida se, minkälaiseen paikkaan kyltti sijoitetaan. Mikäli kyltin ohi ajetaan autolla, ei teksti voi olla pientä, taustaan sulautuvaa eikä teksti voi olla myöskään kovin pitkä. Mikäli kyltin eteen voi pysähtyä katsomaan tarkemmin, voi tekstiäkin olla enemmän. Tosin on aina hyvä tiivistää, koska harva jää lukemaan kyltin tekstiä, jos tekstiä on liian paljon. Haluttu sanoma kannattaakin esittää selkeästi, ja ilmoittaa mistä saa halutessaan lisätietoa. Fontin pitää olla selkeä. Koukeroista fonttia voi olla vaikea hahmottaa, jos kyltin tausta on kuviollinen.

Yrityksen tyyli

Yrityksen myytävän tuotteen perusteella valitaan mainoskyltille sopiva tyyli. Hautaustoimistoon mainoskyltti on tyylillisesti täysin erilainen kuin sisäleikkipaikan tai ruokaketjun. Usein yritykselle on mietitty pääviestit ja visuaalinen ilme, joka luo tietyn vaikutelman yrityksestä.  Usein mainontamateriaalille on luotu värimaailma, viestintästrategia on muutenkin loppuun asti hiottu, jotta mielikuva yrityksestä muodostuisi halutunlaiseksi. Mitä tarkemmin visuaalinen ilme on mietitty, siten helpompi yrityksen ilmeeseen sopivan kyltin suunnittelu onnistuu. Tarkoituksena on erottua kilpailijoista ja varmistaa, että asiakkaat kokevat juuri sinun yrityksesi uskottavaksi ja laadukkaaksi kovassakin kilpailutilanteessa.  

Materiaali

Erilaisia mainoskylttimateriaaleja on todella laaja valikoima. Materiaali valitaan siten, että kyltistä saadaan toivotun ulkonäön lisäksi kestävä. Mikäli kyltti on pitkään samalla paikalla, sitä on syytä välillä pestä. Mikäli aurinko kuumentaa kylttiä, valitaan sellainen materiaali, joka kestää paahdetta haalistumatta. Erilaisia materiaaleja ovat esimerkiksi muovi- alumiini- komposiitti- ja vanerikyltit. Tärkeää on valita mainoskyltin käyttöön sopiva materiaali. Kyltin on oltava myös helposti vaihdettavissa, mikäli se on sellaisessa paikassa, jossa kyltti kuluu tai vioittuu helposti.