Miten hakukoneoptimointi muuttaa yrityksen brändikuvaa?

Hakukoneoptimointi (SEO) ei ole vain tapa lisätä verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa, se on myös tehokas väline brändikuvan rakentamisessa. Yrityksen brändikuva on monimutkainen ja monikerroksinen konsepti, joka muodostuu kaikista tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen, miten yleisö näkee yrityksen.

SEO voi muuttaa yrityksen brändikuvaa parantamalla yrityksen näkyvyyttä, luotettavuutta ja asiakaskokemusta, joka kaikki ovat avainasemassa vahvan brändikuvan luomisessa.

Hakukoneoptimointi ja brändin näkyvyys

Yksi SEO:n tärkeimmistä tavoitteista on lisätä verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa. Tämä tarkoittaa, että kun ihmiset etsivät tietoa, tuotteita tai palveluita, jotka liittyvät yrityksen toimialaan, yrityksen verkkosivusto ilmestyy hakutulosten kärkisijoille.

Tämä lisää yrityksen tunnettuutta ja näkyvyyttä, mikä voi johtaa vahvempaan bränditietoisuuteen ja positiiviseen brändikuvan kehitykseen.

Hakukoneoptimointi ja luotettavuus

Hakukoneet, kuten Google, arvostavat korkealaatuista sisältöä ja hyvää käyttäjäkokemusta, ja ne rankkaavat sivustot näiden perusteella. Kun yrityksen verkkosivusto näkyy hakutulosten kärjessä, se luo luotettavuutta yleisön silmissä.

Yrityksen brändikuvaan liittyy vahvasti sen luotettavuus. Hyvin toteutettu SEO-strategia voi auttaa yritystä rakentamaan vahvan ja luotettavan brändikuvan.

Hakukoneoptimointi ja asiakaskokemus

SEO ei ole vain hakukoneiden tyydyttämistä, se on myös käyttäjäkokemuksen parantamista. Tämä tarkoittaa, että yrityksen on tarjottava käyttäjille hyödyllistä, ajankohtaista ja helposti ymmärrettävää sisältöä, sekä suunniteltava verkkosivusto siten, että se on helppokäyttöinen ja nopea ladata.

Positiivinen asiakaskokemus on keskeinen tekijä positiivisen brändikuvan luomisessa. SEO voi auttaa parantamaan asiakaskokemusta ja siten parantamaan yrityksen brändikuvaa.

Hakukoneoptimointi ja brändin asema

SEO voi auttaa määrittämään yrityksen brändin aseman toimialallaan. Avainsanavalinnat, laadukas sisältö ja oikeanlaiset backlinkit voivat korostaa yrityksen asiantuntemusta ja tehdä siitä alansa johtavan toimijan.

Kun yritys rankkaa korkealle hakutuloksissa tiettyjen avainsanojen kautta, se luo kuvan yrityksestä asiantuntijana näillä alueilla. Tämä vahvistaa yrityksen brändikuvaa ja asemaa markkinoilla.

SEO ja brändin mielikuva

Mielikuva on tärkeä osa brändikuvaa, ja se koostuu mielikuvista, tunteista ja mielipiteistä, jotka yleisöllä on yrityksestä. Hakukoneoptimoinnin avulla yritys voi vaikuttaa aktiivisesti näihin mielikuviin.

Esimerkiksi, kun yritys luo laadukasta, hyödyllistä ja mielenkiintoista sisältöä, se voi luoda myönteisiä mielikuvia yleisön mielissä. Tämä voi johtaa positiiviseen brändikuvan kehitykseen.

SEO ja brändin tarina

Jokainen brändi on tarina, ja SEO voi auttaa kertomaan tämän tarinan. Hyvin suunnitellut ja toteutetut SEO-toimenpiteet voivat korostaa yrityksen ainutlaatuisia vahvuuksia, arvoja ja missiota, jotka kaikki ovat keskeisiä osia brändin tarinaa.

Hakukoneoptimoinnin avulla yritys voi kertoa tarinansa yleisölleen hakukoneiden kautta, mikä voi vahvistaa brändikuvaa ja luoda yhteyden yrityksen ja sen yleisön välille.

SEO ja brändin uskollisuus

Brändin uskollisuus tarkoittaa sitä, että asiakkaat palaavat yhä uudelleen yrityksen tuotteiden tai palveluiden pariin. SEO voi auttaa rakentamaan tätä uskollisuutta parantamalla asiakaskokemusta, lisäämällä luottamusta yritystä kohtaan ja kertomalla yrityksen tarinaa.

Kun asiakkaat löytävät yrityksen helposti hakukoneiden kautta ja saavat sieltä tarvitsemansa tiedot, he ovat todennäköisemmin uskollisia brändille, mikä vahvistaa brändikuvaa.

Yhteenveto

Hakukoneoptimointi on tärkeä työkalu brändikuvan muokkaamisessa. Sen avulla yritys voi parantaa näkyvyyttään, lisätä luotettavuuttaan, parantaa asiakaskokemusta, määrittää brändin asemaa, vaikuttaa brändin mielikuvaan, kertoa brändin tarinaa ja rakentaa brändin uskollisuutta. Näiden tekijöiden avulla SEO voi merkittävästi muuttaa ja parantaa yrityksen brändikuvaa.

Me autamme, jos teillä ei itsellä ole aikaa tai osaamista – aivan kuten tilitoimisto auttaa tilien kanssa, autokorjaamo autojen kanssa, ja putkimies putkien kanssa, me autamme löydettävyyden ja hakukoneoptimoinnin sekä avainsanojen kanssa.

Tilaa meidät hakukoneoptimointi ja avainsana projektiisi

ER-tuki ja Kettu Markkinointi ovat tehneet töitä internetin maailmassa koko 2000-luvun. Google, hakusanamarkkinointi, sisällöntuotanto ja sitä kautta myös SEO ja hakukoneoptimointi ovat olleet töitämme jo vuosia. Meillä on työprosessi, meillä on tiimi, olemmeko se tiimi, joka auttaa teidän yritystänne löytymään helpommin tulevaisuudessa? Ota yhteyttä: myynti@ertuki.fi

Esimerkiksi: Aloitetaan analyysillä, missä ollaan nyt, ja millaisilla hakusanoilla teidät löydetään vs. millä teidät kannattaa löytää – tällainen projekti kustantaa vain alkaen 750 euroa – tulokset tuovat investoinnin takaisin, mikäli teillä vain on tuotteita tai palveluita myytäväksi.

Mutta jos mennään isompaan projektiin, niin tarjolla olisi:

  • Kattavan hakusana-analyysin joka tehdään ohjelmallisesti – ei “musta tuntuu”-tiedolla
  • Kilpailutilanteen ja kilpailijoiden analysoinnin ohjelmistollisesti
  • Otsikoiden ja title-elementtien optimoinnin ehdotukset yrityksen omille sivuille perustuen yli 20 vuoden kokemukseen
  • Ehdotuksen sisältöjen optimoinnille hakusana-analyysin mukaan perustuen yli 20 vuoden kokemukseen
  • Ohjeet sisällöntuotantoon perustuen yli 20 vuoden kokemukseen
  • Toimenpide-ehdotukset jatkoa ajatellen

Riippuen yrityksen toiveista, tarpeista ja tilanteesta hakukoneoptimointi ja avainsanaprojektin kustannukset alkavat 2500 eurosta.