Logojen merkitys markkinoinnin maailmassa

Online kolikkopelit ovat kasvattamassa jatkuvasti suosiotaan. Suomalaiset ovat todellista vedonlyönnistä nauttivaa kansaa, sillä Suomessa hävitään kolmanneksi eniten rahaa nettipeleissä koko maailmassa. Kolikkopelejä pelaa jokaisena hetkenä maailmanlaajuisesti jopa miljoona henkilöä kerrallaan. Se on aika paljon.

Nettikasinoita lanseerataan Euroopassa tiuhaa tahtia. Myös suomalaisia kasinoita on perustettu viime aikoina paljon. Kasinoilla on käytettävissään paljon erilaisia voimavaroja, mutta toistaiseksi kasinot eivät ole lähteneet lanseeraamaan tuotteistamiseen perustuvaa markkinastrategiaa.

Kasinojen markkinastrategia perustuu ennemmin toisiin painopisteisiin. Juuri esimerkiksi online kolikkopelit ovat kehittyneet parin viime vuoden aikana huikeasti. Tämä kertoo siitä, että kasinot ovat panostaneet muun muassa pelinkehitykseen. Joskus tämä erilainen painotus ilmenee valitettavasti myös logojen suunnittelun ja reaalimaailmassa tapahtuvan visuaalisen markkinoinnin unohtamisena.

Kasinomaailmalla olisi paljonkin hyödyttävää printti- ja oikean elämän markkinoinnista. Tuotteistamisella saavutettaisiin aivan uudentyyppistä näkyvyyttä, jolloin voitaisiin tavoittaa aivan uudenlaisia markkinasegmenttejä. Perinteisesti netissä pelattavien pelien maailman on ajateltu koskettavan lähinnä teinipoikia ja nuoria miehiä, mutta tämän hetken diginatiiveista löytyy paljon myös esimerkiksi videopelejä pelaavia naispuolisia henkilöitä.

Tämän lisäksi vaatetuksella on nykyään suuri merkitys, sillä vaatetuksella ilmaistaan paitsi omaa persoonaa, myös sisäryhmään kuulumista. Olet varmasti kuullut käsityksen varsinkin sosiaalisessa mediassa paljon käytetystä käsitteestä ‘heimo’. ‘Heimoon’ saattavat kuulua esimerkiksi samanlaisia mielenkiinnon kohteita tai harrastuksia omaavia henkilöitä, joita ei välttämättä olla koskaan edes tavattu oikeassa elämässä. Muodostuu siis eräänlaisia virtuaaliheimoja, jotka ilmaisevat yhteenkuuluvuutta usein juuri visuaalisin keinoin.

Klassisimmillaan tämä voi tarkoittaa vaikkapa monien vaatemerkkien jo kymmeniä vuosia käyttämää markkinointitaktiikkaa printata tai kuvioida brändin logo suoraan vaatteeseen. Samalla ajatuksella myös esimerkiksi keilailujoukkueet, työporukat ja kaveripiirit ovat brändänneet itseään ammoisista ajoista johonkin sisäryhmään kuuluviksi.

Lähes jokaisille markkinoille voidaan luoda erilaisia sisäryhmiä. Myös nettikasinojen maailmasta on helppo löytää siis erinomaista potentiaalia tuotteistamiselle. Kasinojen logoja ja nimiä voidaan printata esimerkiksi striimatuissa live-peleissä jakajina toimivien kasinon työntekijöiden työasuihin. Lisäksi voidaan tietenkin jakaa logoilla varustettuja tuotteita vaikkapa voittojen yhteydessä.

Tuotteistaminen perustuu kuitenkin ennen kaikkea tuotteiden myyntiin. Mikäli kaikki ennusmerkit pitävät paikkansa, nettipelien pelaaminen tulee kasvattamaan suosiotaan vuodesta toiseen. Tämä ei sinänsä ole kovin yllättävää, sillä Suomea hellitään tätäkin kirjoittaessa melko tasaisella talouskasvulla. Talouskasvu antaa yrityksillekin mahdollisuuden markkinointiin panostamiseen. Erityisesti pienten ja keskisuurten paikallisten yritysten näkyvyys paikallisessa toiminnassa on erittäin tärkeää.
Nettiympäristöt muodostavat sen sijaan ympäristöjä, joissa ajalla ja paikalla ei ole merkitystä. Ajattele, millaisia potentiaalisia kasvumahdollisuuksia vaikkapa kasinoiden maailman yhdistäminen brändäykseen ja tuotteistamiseen voi tuoda. Esimerkiksi tällä hetkellä erittäin trendikkäät online kolikkopelit tuovat kasinoille jatkuvasti äärimmäisen suuria rahavirtoja. Tämäntyyppisten suosittujen pelien visuaalista ilmettä voitaisiin helposti hyödyntää esimerkiksi tekstiilituotteiden suunnittelussa.

Kuten aikaisemmin mainittua, näkyvyys paikallisella tasolla on erittäin tärkeää erityisesti paikallisesta taloudesta saaville toimijoille. Paikallinen taso voidaan mieltää myös pienten kivijalkaputiikkien lisäksi käsittäväksi myös koko Suomen. Globaalissa maailmassa voidaan saavuttaa hyviäkin tuloksia silloin, kun ymmärretään toimintaympäristön koko potentiaali.

Suomalaisille hyvin tärkeitä arvoja ovat luotettavuus ja rehellisyys. Jollakin maantieteellisellä alueella toimiva yritys voi saavuttaa hyvääkin tulosta edistämällä näkyvyyttään myös ympäristössä näkyvien visuaalisten vinkkien kautta. Suomalaisella kasinolla saattaisi esimerkiksi olla paljonkin saavutettavaa paikallisella tasolla juuri näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäämisen saralla.

Vaikkapa juuri online kolikkopelit saattaisivat saavuttaa entistä suurempaa suosiota, jos niiden logoja ja visuaalista ilmettä tuotaisiin tunnetuksi muidenkin, kuin määritellyn segmentin parissa. Tämän myötä lisättäisiin liikennettä sivustoilla, joka taatusti konvertoituisi ilman tuotteistamistakin myös suuremmiksi myynneiksi.