Brändäystuotteet

Wikipedia: Brändi on tavaramerkin ympärille muodostunut positiivinen maine. Brändin arvo muodostuu nimen tai logon tunnettuudesta, asiakkaiden merkkiuskollisuudesta, brändin mukanaan tuomasta laadun tunteesta ja brändiin liitetyistä mielikuvista. Brändi on tuotteen tai palvelun sisällön tai identiteetin eräänlainen yhteenveto, joka voi luoda tuotteelle lisäarvoa ja vahvistaa käyttäjänsä identiteettiä.

Brändäystuotteet ovat siten kaikki ne mahdollisuudet, joilla tuodaan yritystä positiivisessa mielessä esille, siksi niiden luetteleminen on turhaa ja jokainen yritys on omansalainen, eli jokaisella yrityksellä on ne omat tuotteet, joihin sen yrityksen brändi sopii.

Brändäyksestä juttua näille sivuillamme:

Ikonisia symboleita sinun logoosi

Nettisivustojen brändäyksestä ja käytettävyydestä

Brändääminen auttaa myös Google-löytymisessä

Suomalaisuus markkinointivalttina

Brändäyksestä

Ota yhteyttä ja kysy lisää