Brändäyksen tärkeys vaihtoehtoisen lääketieteen markkinoilla

Tietoisuus hyvinvoinnista sekä siihen kohdistuva kiinnostus ovat lisääntyneet huimasti viime aikoina. Erilaiset luonnonmukaiset ravintolisät ja vaihtoehtoiset lääkkeet ovat terveellisempää elämää tavoittelevien kuluttajien keskuudessa suositumpia kuin koskaan. 

On kuluttajan itsensä valinta, luottaako hän vaihtoehtoisen lääketieteen voimaan vai suosiiko hän perinteisen lääketieteen keinoja. Yhä useammin valinta kohdistuu nyt vaihtoehtoisiin hoitomenetelmiin. Ei ole kuitenkaan kovinkaan pitkä aika siitä kuin vaihtoehtoisen lääketieteen piiriin luokiteltavia tuotteita pidettiin yleisesti vielä hölynpölynä. Suhtautuminen on nyt selkeästi muuttunut ja niiden käyttöä pidetään normaalina ja tietyissä tapauksissa jopa varteenotettavana vaihtoehtona lääkärin vastaanotolla vierailemisen sijaan.

Suosituimmat tuotteet vaihtoehtoisessa lääketieteessä

Monet vaihtoehtoisen lääketieteen sektoriin luokiteltavat tuotteet perustuvat jopa tuhansia vuosia vanhoihin oppeihin. Tällä hetkellä erityisen suosittuja hoitomuotoja ja lääkkeitä ovat esimerkiksi muinaiseen intialaiseen lääketieteeseenpohjautuva ayurveda, aromaterapia, homeopatia, reiki ja refleksologia. 

Erilaiset kasvipohjaiset hoitomenetelmät ovat suuressa suosiossa. Paljon mielenkiintoa herättää etenkin CBD eli hamppukasvusta luontaisesti saatava öljy, jonka suuri kysyntä on johtanut lukuisten CBD-tuotteiden kehittelyyn. Paras annostusmenetelmä on hyvin yksilöllistä, mutta kun tarjolla on monipuolisesti vaihtoehtoja vaporisaattorinesteistä voiteisiin, löytyy jokaiselle sopiva vaihtoehto.

Vaikka monen vaihtoehtoisen lääkkeen tehoon on uskottu iät ja ajat, ei kaikkien tuotteiden ja hoitomuotojen kohdalla ole vielä esittää selkeitä tutkimustuloksia niiden toimivuudesta. Koska sektori on kuitenkin voimakkaassa kasvussa, tullaan niitä tutkimaan varmasti entistä enemmän tulevaisuudessa. Kun tuotteen toimivuudesta on esittää konkreettisia todisteita, on myös voimakas panostus brändäykseen järkevää. 


Hidas havahtuminen brändäyksen voimaan

Lääketieteen saralla ollaan vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana toden teolla havahduttu siihen, kuinka paljon brändi voi vaikuttaa ihmisten mielikuviin. Vaikka lääketiede kiinnostaa valtavasti esimerkiksi sijoittajia, ei yksikään lääketeollisuuden brändi kuitenkaan ainakaan vielä lukeudu maailman arvokkaimpien brändien joukkoon. Vieläkin vähemmän tämä pitää paikkansa vaihtoehtoisessa lääketieteessä, jossa tuotemerkkien tunnettuvuus on todella vähäistä. Vaikka vaihtoehtoinen lääketiede on noussut viime vuosina todelliseksi trendi-ilmiöksi, pystyvät vain harvat nimeämään konkreettisesti yhtäkään tuotemerkkiä vaihtoehtoisen lääketieteen sektorilla.

Brändäyksellä on todella suuri merkitys, johon myös vaihtoehtoisen lääketieteen sektorilla toimivien yritysten on ryhdyttävä nyt ehdottomasti kiinnittämään enemmän huomiota. Selkeä brändi herättää kuluttajissa luottamusta ja saa tuotteen erottumaan kilpailijoistaan. Usein tuotteita markkinoidaan usein suhteiden, verkostojen ja yhteistyökuvioiden kautta, jolloin vahvasta brändistä on suunnattomasti apua.

Pienetkin yritykset hyötyvät brändäyksestä 

Vaihtoehtoinen lääketiede on noussut yhä suuremmaksi ilmiöksi maailmalla. Perinteisten lääkkeiden ja hoitomuotojen rinnalla yhä useammat tahot sekä lääketieteen että liiketalouden maailmassa ovat kiinnostuneet vaihtoehtoisen lääketieteen tarjoamista mahdollisuuksista. Niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa vaihtoehtoinen lääketiede sekä yksin sellaisenaan että perinteisen lääketieteen rinnalla kiinnostaa ihmisiä vuosi vuodelta enemmän.


Usein vaihtoehtoisen lääketieteen piiriin luettavat tuotteet ja palvelut tuotetaan pienimuotoisesti esimerkiksi yksityisten elinkeinonharjoittajien sekä pienten yritysten toimesta. Usein näillä ei ole taustalla minkäänlaista kokemusta tai välttämättä edes ymmärrystä ammattimaisen markkinoinnin suhteen. On selvää, että etenkin pieniä yrityksiä kiinnostaa etupäässä oman tietotaidon tai tarjottavien tuotteiden laadun takaaminen, jolloin markkinointi ja mainonta ovat toissijaisia seikkoja. Tämä ei välttämättä ole järkevää — monen mielestä juuri nyt on täydellinen ajankohta panostaa vaihtoehtoisen lääketieteen sektoriin kuuluvan tuotteen brändiin. 

Nyt kun vaihtoehtoisen lääketieteen markkinoilla kuohuu ja buumi on kuumimmillaan, on oikeanlaisella brändäyksellä ja markkinoinnilla entistä enemmän arvoa. Monet vaihtoehtoiset lääkkeet ja hoitomuodot ovat vielä verrattain tuntemattomia Euroopassa, joten selkeän brändäyksen avulla joukosta voi erottua edukseen ja vahvistaa siten asemaa lääkemarkkinoilla. Seuraavien vuosien tullaan näkemään varmasti tiettyjen tuotemerkkien jalansijan vahvistuminen myös vaihtoehtoisen lääketieteen saralla.