Brändäyksen tärkeys markkinoinnissa

Brändi koostuu seuraavista perusrakennuspalikoista:

– Nimi

– Logo (brändin ikoni)

– Brändin värit

– Iskulause ja brändin viestintä

– Brändin vaikutelma

– Ulkomuoto ja tunne = brändin asema

Brändin ulkoasu

– Brändin kokemus

Brändi on sen osien muodostama suurempi kokonaisuus. Brändi on aina enemmän kuin vain sen sisältämät perusasiat, enemmän kuin sen palaset; suuret brändit ovat aina kokonaisuudessaan enemmän kuin sen muodostamien osien summa.

Brändäyksessä on kyse kuluttajan tai ostajan tekemisestä trendikkäämpi, tietävämpi, ja siistimpi kuin kukaan muu.

Brändäyksen hyödyt

Yrityksesi on luotava positiivinen kuva kuluttajien mielissä. Päinvastoin kuin mitä useimmat ihmiset uskovat, brändäyksessä ei ole kyse vain logosta. Yrityksesi tarkoitus, fokus, ja imago luovat kaikki brändisi yhdessä. Miksi sinun olisi nähtävä vaivaa tämän eteen? Tässä on muutamia brändäyksen hyötyjä:

Sinut muistetaan

On vaikeaa muistaa yritys, jolla on suhteellisen tavallinen nimi. Et välttämättä kykene erottamaan heidän tarkoitustaan ja yrityksen fokusta toisistaan. Ja miksi ottaisit edes yhteyttä yritykseen, jos et tiedä mitä se tekee? Yrityksesi brändäys takaa, että kuluttajat tietävät mistä yrityksessäsi on kyse.

Kuluttajat maksavat imagosta

Meidän yhteiskuntamme on todella brändi-tietoinen. Ihmiset yhdistävät tavallisesti brändien nimet laatuun, ja he saattavat ostaa tuotteita tietyiltä brändeiltä juuri tästä syystä. Jos ihmiset haluavat ostaa tuotteen vain tietyltä brändiltä, he ovat valmiita maksamaan enemmän. Mitä parempi brändisi on, sitä ylivoimaisempi kuva yritykselläsi on, ja tämä voi saada kuluttajan unohtamaan kilpailuttamisen.

Verkkobrändäys

Brändäys on kokonaisuudessaan olennaista kaikille vakavissaan oleville yrityksille, sillä yrityksen brändi erottaa yrityksen sen kilpailijoista. Nykyisessä digitaaliajassa on välttämätöntä, että yrityksillä on verkkonäkyvyyttä pysyäkseen kilpailukykyisinä. Tehokas digitaalinen brändäys omassa markkinaraossa on välttämätöntä, kuten esimerkiksi matkailuyritys voi valita tietynlaisen digitaalisen strategian, kun taas uhkapeli- ja  live casinoyritys valitsevat toisenlaisen.

Vaikka verkkobrändäys tarjoaa suuria mahdollisuuksia yrityksille, yrityksen on silti houkuteltava ja saatava kuluttaja sitoutumaan, jotta se voisi olla tehokas. Tämä ei kuitenkaan ole internetissä helppoa. Brändäys ei ole yhtä helppoa kuin nettisivun luominen ja yrityksen logon ja iskulauseen lisääminen. Verkkobrändäysstrategian pitäisi tehdä verkkobrändistä huomattava ja näkyvä.

Ajattele sitä viestiä, minkä haluat välittää. Mitä haluat mainosten vastaanottajan ajattelevan yrityksestäsi? Millaisen kuvan yrityksestäsi haluat antaa? Tämä on sinun brändisi. Kun ihmiset näkevät sinut toistuvasti tietynlaisena, he alkavat odottamaan sinulta aina samaa, ja näin he voivat tottua sinuun.