Asiakkaiden arjen nopeutuminen sekä kiire ja mainosteippaamon työarki

Asiakkaiden kiireinen arki ja nopeutuminen vaikuttavat myös mainosteippaamon työarkiin. Tässä on joitakin tapoja, joilla ne vaikuttavat:

  1. Nopeus ja tehokkuus: Asiakkaat haluavat usein nopeita ja tehokkaita ratkaisuja, jotta he voivat saada mainosteippaamon palvelut nopeasti ja jatkamaan omaa työtään. Tämä vaatii mainosteippaamolta nopeita vastauksia tarjouspyyntöihin, nopeaa tuotantoa ja nopeita toimituksia. Kaikki tapahtuu nykyään nopeammin kuin ennen – on sitten kyse ostamisesta tai myymisestä, tai siitä tiedon hakemisesta ja suoratoistolla ohjelmien katselemisesta. Tässä kaikessa iso tekijä on laajakaistat ja valokuitu – millainen vaihtoehto sinulla on käytössäsi, ja oletko tyytyväinen sen nopeuteen ja toimintavarmuuteen?
  2. Viestinnän nopeus: Asiakkaat voivat olla kiireisiä, ja heidän on saatava nopeasti vastauksia kysymyksiinsä. Mainosteippaamon on pyrittävä vastaamaan nopeasti ja selkeästi asiakkaiden kysymyksiin ja tarjouspyyntöihin. Omalogossa on tehty periaatepäätös, että varsinaisia töitä tehdään vain arkisin, ja viikonloput ovat vapaa-aikaa, näin varmistetaan työntekijöille tarpeellinen lepo.
  3. Joustavuus: Asiakkaiden kiireinen arki saattaa vaatia mainosteippaamolta joustavuutta, esimerkiksi aukioloaikojen suhteen tai mahdollisuuden tehdä töitä viikonloppuisin.
  4. Online-tilaukset: Asiakkaat haluavat voivansa tilata mainosteippaamon palveluita verkosta nopeasti ja helposti. Mainosteippaamo voi tarjota online-tilausmahdollisuuden, joka helpottaa tilausten tekemistä. Omalogossa on mahdollista tilata vaatteet verkkokaupasta ja muut kyltit yms sähköpostitse viestiä laittamalla.
  5. Laadun varmistaminen: Vaikka asiakkaat ovat kiireisiä, he haluavat varmistaa, että he saavat laadukkaan tuotteen tai palvelun. Mainosteippaamon on pyrittävä varmistamaan laatu ja tarjoamaan hyvää asiakaspalvelua, jotta asiakkaat tuntevat olevansa hyvin hoidettuja.

Kaiken kaikkiaan asiakkaiden kiireinen arki vaikuttaa mainosteippaamon työarkiin monin tavoin. Mainosteippaamon on pyrittävä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti, tarjoamaan joustavia palveluita ja varmistamaan laadukkaat tuotteet ja palvelut.

Tulevaisuuden Suomi

Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenmaa, joka liittyi EU:hun vuonna 1995, mutta millainen on Eurooppalainen Suomi ja Suomi Euroopassa? Millainen tulee maamme olemaan EU:n jäsenenä, ja mitä on tehtävissä – seuraavat Eurovaalit ovat jo tulossa ensi vuonna.

EU:n sisämarkkinat ovat avanneet Suomelle laajemmat markkinat vientituotteille ja -palveluille. Tämä on edistänyt talouskasvua ja luonut työpaikkoja- mutta onko kaikki kuitenkaan niin ruusuista? EU:n rakennerahastot ja koheesiorahasto ovat auttaneet rahoittamaan infrastruktuuri- ja kehityshankkeita Suomessa. Esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen alueet ovat saaneet tukea EU:lta alueellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi ja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Suomi on myös hyötynyt EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista, kuten Horisontti 2020 ja sen jatkaja Horisontti Eurooppa. Näiden ohjelmien avulla suomalaiset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat voineet osallistua kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja saada rahoitusta innovaatioihin.

Yritykset tarvitset välillä ulkopuolista apua

Konsultti yritykset ja konsultit tuottavat apua niiltä aloilta, millä yrittäjällä itsellään voi olla vaikeata, tai aika vain ei yksinkertaisesti riitä. Esimerkiksi apuayritykselle.fi sivusto kerää markkinointiin ja nimenomaan digimaailmaan liittyviä ongelmia yhteen, ja kenties tuottaa maksutta myös vastauksia joidenkin ongelmien ratkaisemiseksi. Pienille ja keskisuurilla yrityksille vastaus saattaisi löytyä kumppanuusmainonnan parissa.